Skip to the content

Vijesti

Obavještenje o upisu u I godinu studija - akademska 2021/2022. godina

Upis za  kandidate primljene u prvom upisnom roku će se obavljati: 19.07., 22.07. i 23.07.2021. Dokumentacija potrebna za upis: index, upisni list (kupuje se u zgradi Rektorata – prizemlje), dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm, ljekarsko uvjerenje, dokaz o izvršenoj uplati prve rate školarine i naknade za korištenje                  biblioteke, članstva u Uniji stu ...

Rang lista za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini - Prvi upisni rok

RANG LISTA ZA UPIS NA PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI – PRVI UPISNI ROK Redni broj Prezime, ime oca, ime Sveukupno bodovi Status/komentar 1.        Radan (Ranko) Tamara 48.6 Redovan-samofinansirajući 2.        Dino (Esed) Beširević 48.6 Redovan-samofinansirajući 3.      ...

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 918

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2022 UNMO.ba