Skip to the content

Vijesti

Informacije za upis u I godinu Studija turizma (prvi upisni rok, 2024/2025)

Informacije za upis u I godinu Studija turizma (prvi upisni rok, 2024/2025) možete pronaći u dokumentu ispod ...

Odluka o verifikaciji utvrđene rang liste kandidata za prijem - upis u prvu godinu

Odluku o verifikaciji utvrđene rang liste kandidata za prijem - upis u prvu godinu 1. ciklusa u akademskoj 2024/2025 godini na univerzitetskom studiju Studij turizma možete pronaći u prilogu ispod. ...

Konkurs za upis studenata u I godinu studija

U prilogu su dokumenti potrebni za prijavu na Konkurs: Prijava I ciklus Prijava II ciklus  Obavještenje ...

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AK. 2023/2024.

Raspored nastave za ljetni semestar ak. 2023/2024. godine nalazi se na linku ispod:   RASPORED_LJETNI_SEMESTAR_2023_2024 ...

OBAVJEŠTENJE - SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA

Svečana promocija i dodjela diploma će se održati  17.02.2024. godine (subota) sa početkom u 11:00 sati. Studenti koji nisu u mogućnosti prisustvovati Promociji, dužani su obavijestiti Studentsku službu najkasnije do 14.02.2024. godine. ...

UPLATA  NAKNADE  ZA  IZDAVANJE  DIPLOME  -  INFORMACIJE

Studenti  I ciklusa koji su studij okončali u 2023.godini, na ime troškova izrade diplome o završenom studiju,   trebaju  uplatiti sljedeće: -  100,00  KM,  svrha doznake: T4114 – izdavanje diplome I ciklusa studija.  Uplate izvršiti na žiroračun broj: 1610200000290904, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru,  Studij turizma. Primjerak uplatnice treba predati u Stud ...

JANUARSKO - FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI

Januarsko - februarski ispitni termini za redovne studente, apsolvente i imatrikulante nalaze se na linku ispod:   JANUARSKO - FEBRUARSKI TERMINI ...

UPIS NA II CIKLUS STUDIJA - RANG LISTA

Rang lista kandidata prijavljenih na II ciklus Studija turizma nalazi se na sljedećem linku: RANG LISTA Informacije o upisu kandidata koji su primljeni na II ciklus studija nalaze se u dokumentu u prilogu: UPIS - II CIKLUS ...

APSOLVENTSKI ISPITNI ROK - NOVEMBAR

Ispitni rokovi za studente u statusu apsolventa nalaze se na linku ispod:   APSOLVENTSKI ISPITNI ROK_NOVEMBAR    Studenti koji putem sistem ne mogu prijaviti ili ne vide neke od rokova dužni su se javiti predmetnom nastavniku minimalno tri dana prije zakazanog ispita. ...

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2023/2024.

Nastava u zimskom semestru akademske 2023/2024. godine otpočeti će u ponedjeljak 02.10.2023. godine. Brucoški čas za novoupisane studente održati će se u sportskoj dvorani Sjeverni logor sa početkom u 11.00h. Raspored nastave za ostale godine studija nalazi se u prilogu   RASPORED NASTAVE ZA AKADEMSKU 2023/2024. GODINU ...

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 913

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2024 UNMO.ba