Skip to the content

Vijesti

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

Obavještavamo studente prve godine da Univerzitet korsiti informacijski sistem eUNMO, koji je baziran na eUniversity platformi. Unutar eUNMO sistema studenti imaju mogućnost pregleda svojih matičnih podataka, položenih ocjena, online sistem prijave ispita, slanja zahtjeva za izdavanje potvrde, praćenje uplata, upisanih i ovjerenih semestara, preuzimanje nastavnog materijala, te ...

Raspored nastave za zimski semstar u akademskoj 2021/2022. godini

Raspored nastave za zimski semstar u akademskoj 2021/2022. godini možete pogledati u dokumentu ispod. ...

Brucoški sat

Obavještavaju se studenti, upisani u prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u ponedjeljak, 04.10.2021. godine, sa početkom u 11:00 sati, na otvorenom, u Kampusu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. Nakon manifestacije „Brucoški sat", u 11:30 h, studenti se pozivaju da dođu u zgradu Ekonomskog fakulteta, Sala 2. ...

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

OBAVJEŠTENJE PRIJAVA  NA  KONKURS  ZA  UPIS  U  PRVU  GODINU  STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021./2022.  GODINI   Prijave  na  konkurs za I ciklus studija mogu se predati do 17.09.2021., a za drugi ciklus do 15.10.2021. godine.   Za prijavu na konkurs potrebno je sljedeće:   I ciklus studija/dodiplomski studij uredno popunjena prijava za upis (obrazac dostupan u studentskoj s ...

Obavještenje o upisu u I godinu studija - akademska 2021/2022. godina

Upis za  kandidate primljene u prvom upisnom roku će se obavljati: 19.07., 22.07. i 23.07.2021. Dokumentacija potrebna za upis: index, upisni list (kupuje se u zgradi Rektorata – prizemlje), dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm, ljekarsko uvjerenje, dokaz o izvršenoj uplati prve rate školarine i naknade za korištenje                  biblioteke, članstva u Uniji stu ...

Rang lista za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini - Prvi upisni rok

RANG LISTA ZA UPIS NA PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI – PRVI UPISNI ROK Redni broj Prezime, ime oca, ime Sveukupno bodovi Status/komentar 1.        Radan (Ranko) Tamara 48.6 Redovan-samofinansirajući 2.        Dino (Esed) Beširević 48.6 Redovan-samofinansirajući 3.      ...

Prijava na KONKURS za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini

Prijave  na  konkurs za I ciklus studija mogu se predati do 04.07.2021., a za drugi ciklus do 15.10.2021. godine.   Za prijavu na konkurs potrebno je sljedeće: I ciklus studija/dodiplomski studij   zahtjev za upis (obrazac dostupan u studentskoj službi); originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole i originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni ...

Raspored nastave u akademskoj 2020/2021. godini

Raspored nastave u akademskoj 2020/2021. godini možete vidjeti u dokumentu ispod. ...

Rang lista - Drugi upisni rok

RANG LISTA za upis na prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini (DRUGI UPISNI ROK) možete vidjeti u dokumentu ispod: ...

Informacije za upis u prvu godinu studija

Upis za  kandidate primljene u prvom upisnom roku će se obavljati  od 31.08.2020. do 02.09.2020. godine. Dokumentacija potrebna za upis: index, upisni list (kupuje se u zgradi Rektorata – prizemlje), dvije kolor fotografije formata 4 x 6cm, ljekarsko uvjerenje, dokaz o izvršenoj uplati prve rate školarine i naknade za korištenje biblioteke, članstva u Uniji studenata, od ...

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 928 

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2021 UNMO.ba