Skip to the content

Rukovodstvo studija

Voditelj univerzitetskog studija "Studij turizma"

Doc. dr. Amela Piralić PhD 

Email: amela.pajic@unmo.ba


Turizam je postao ili postaje značajna privredna grana u mnogim zemljama svijeta. Recentni statistički podaci za Bosnu i Hercegovinu pokazuju porast broja dolazaka i broja noćenja turista iz godine u godinu. Povećava se i broj različitih agencija i uslužnih objekata koji se bave turističkom djelatnošću. U isto vrijeme na području HNK, pa i BiH se ne nudi adekvatno obrazovanje kadrova iz oblasti turizma.

U skladu sa misijom i strategijom Univerziteta kao jednog od predvodnika u obrazovanju mladih kadrova potrebnih za razvoj privrede i društva na gravitacionom području, kao i za unaprjeđenje kulturnog i društvenog razvoja regije i zemlje želimo ponuditi program, koji bi zadovoljio potrebe za obrazovanjem odgovarajućeg stručnog kadra u turizmu.

Novi program prvog ciklusa studija oblikovan je sa ciljem da se ponude oni nastavni sadržaji koji će omogućiti potencijalnim studentima (onima koji se već bave turističkom djelatnošću kao i onima koji to žele u budućnosti) stjecanje odgovarajućih znanja, vještina i kompetencija iz oblasti turizma. Prilikom kreiranja programa vodilo se računa o tome da se u programu ponude predmeti sa uravnoteženim odnosom teorijskih i praktičnih znanja, a koji su usklađeni sa savremenim dostignućima iz oblasti turizma i menadžmenta u turizmu.

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 918

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2023 UNMO.ba