Skip to the content

Nastavnici i saradnici

Redni broj

 Nastavnik/saradnik

Zvanje

Mail

1.

dr.sci. Goran Ćurić

Docent

Goran.Curic@unmo.ba

2.

MA Haris Omerika

viši asistent

Haris.Omerika@unmo.ba

3. 

dr.sci. Adil Trgo

redovni profesor

Adil.Trgo@unmo.ba

4. 

dr.sci. Muharem Kozić

van.prof.

Muharem.Kozic@unmo.ba

5. 

mr.sci. Senka Dizdar

viši asistent

Senka.Dizdar@unmo.ba

6. 

Dr.sci. Asim Peco

van.prof.

Asim.Peco@unmo.ba

7.

dr.sci. Adi Maslo

Docent

Adi.Maslo@unmo.ba

8. 

MA Inga Kotlo

Asistent

Inga.Kotlo@unmo.ba

9. 

dr.sci. Anisa Trbonja – Omanić

Docent

Anisa.Trbonja@unmo.ba

10. 

DR.SCI. Irma Dedić

Docent

Irma.Dedic@unmo.ba

11. 

dr. Dajana Vukojević

Docent

dajanavukojevic@gmail.com

12. 

dr.sci. Adis Zilić

Docent

Adis.Zilic@unmo.ba

13. 

dr.sci. Veldin Ovčina

van.prof.

Veldin.Ovcina@unmo.ba

14. 

dr.sci. Maida Dizdarević

van.prof.

Maida.Dizdarevic@unmo.ba

15. 

dr.sci. Ibro Popić

van.prof.

Ibro.Popic@unmo.ba

16. 

dr.sci. Armina Hubana

van.prof.

Armina.Memic@unmo.ba

17. 

dr.sci. Džemal Špago

Docent

Dzemal.Spago@unmo.ba

18. 

MA  Amra Mujala

viši asistent

Amra.Mujala@unmo.ba

19. 

Ivan Dodig

stručnjak iz prakse

Ivandodig.ba@gmail.com

20. 

dr.sci. Azra Bajramović

van.prof.

Azra.Bajramovic@unmo.ba

21. 

mr.sci. Amela Piralić

viši asistent

Amela.Pajic@unmo.ba

22. 

dr. Lukrecija Đeri

redovni profesor

djerilukrecija@gmail.com

23. 

Ivana Čavar

stručnjak iz prakse

Ivana.cavar.mo@gmail.com

24.

dr.sci. Hanadija Omanović

vanredni profesor

Hanadija.Omanovic@unmo.ba

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 918

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2022 UNMO.ba