Skip to the content

Nastavnici i saradnici

Redni broj

 Nastavnik/saradnik

Zvanje

Mail

1.

dr. sci. Goran Ćurić

Docent

Goran.Curic@unmo.ba

2.

MA Haris Omerika

Viši asistent

Haris.Omerika@unmo.ba

3. 

dr. sci. Adil Trgo

Redovni profesor

Adil.Trgo@unmo.ba

4. 

dr. sci. Muharem Kozić

Vanredni profesor

Muharem.Kozic@unmo.ba

5. 

mr. sci. Senka Dizdar

Viši asistent

Senka.Dizdar@unmo.ba

6. 

dr. sci. Asim Peco

Vanredni profesor

Asim.Peco@unmo.ba

7.

dr. sci. Adi Maslo

Docent

Adi.Maslo@unmo.ba

8. 

MA Inga Kotlo

Asistent

Inga.Kotlo@unmo.ba

9. 

dr. sci. Anisa Trbonja – Omanić

Docent

Anisa.Trbonja@unmo.ba

10. 

dr. sci. Irma Dedić

Docent

Irma.Dedic@unmo.ba

11. 

dr. Dajana Vukojević

Docent

dajanavukojevic@gmail.com

12. 

dr. sci. Adis Zilić

Docent

Adis.Zilic@unmo.ba

13. 

dr. sci. Veldin Ovčina

Vanredni profesor

Veldin.Ovcina@unmo.ba

14. 

dr. sci. Maida Dizdarević

Vanredni profesor

Maida.Dizdarevic@unmo.ba

15. 

dr. sci. Ibro Popić

Vanredni profesor

Ibro.Popic@unmo.ba

16. 

dr. sci. Armina Hubana

Vanredni profesor

Armina.Memic@unmo.ba

17. 

dr. sci. Džemal Špago

Docent

Dzemal.Spago@unmo.ba

18. 

MA Amra Mujala

Viši asistent

Amra.Mujala@unmo.ba

19. 

Ivan Dodig

Stručnjak iz prakse

Ivandodig.ba@gmail.com

20. 

dr. sci. Azra Bajramović

Vanredni profesor

Azra.Bajramovic@unmo.ba

21. 

mr. sci. Amela Piralić

Viši asistent

Amela.Pajic@unmo.ba

22. 

dr. Lukrecija Đeri

Redovni profesor

djerilukrecija@gmail.com

23. 

Ivana Čavar

Stručnjak iz prakse

Ivana.cavar.mo@gmail.com

24.

dr. sci. Hanadija Omanović

Vanredni profesor

Hanadija.Omanovic@unmo.ba

25.

Aida Brkan Vejzović

Vanredni profesor

Aida.Brkan@unmo.ba

26.

Damir Đedović

Vanredni profesor

Damir.Djedovic@unmo.ba

27.

Edina Špago Ćumurija

Vanredni profesor

Edina@unmo.ba

28.

Irma Đidelija Čolaković

Docent

Irma.Djidelija@unmo.ba

29.

Lejla Škaljić

Asistent

Lejla.Skaljic@unmo.ba

30.

Marija Dragičević

Vanredni profesor

Marija.Dragicevic@unmo.ba

31.

Sanvila Vuk

Vanredni profesor

Sanvila.Vuk@unmo.ba

 

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 913

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2024 UNMO.ba