Skip to the content

Obavještenje o upisu u I godinu studija - akademska 2021/2022. godina

Upis za  kandidate primljene u prvom upisnom roku će se obavljati: 19.07., 22.07. i 23.07.2021.

Dokumentacija potrebna za upis:

  1. index, upisni list (kupuje se u zgradi Rektorata – prizemlje),
  2. dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm,
  3. ljekarsko uvjerenje,
  4. dokaz o izvršenoj uplati prve rate školarine i naknade za korištenje                  biblioteke, članstva u Uniji studenata,  održavanja zgrade i inventara i studentski informacioni sistem.

 

Uputstvo za uplate:

  1. Uplatu prve rate školarine (iznos: 500,00 KM) izvršiti na žiroračun Ekonomskog fakulteta broj: 1610200000290904. Na općoj uplatnici, na mjestu svrha doznake, upisati: 1204 -  prva rata školarine  za Studij      turizma, primalac: Ekonomski fakultet           Univerziteta         „Džemal Bijedić“ u       Mostaru.
  1. Naknadu za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata, održavanje zgrade i inventara i informacioni sistem (iznos: 70,00 KM), uplatiti na žiroračun Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj: 1610200000290031. Na mjestu svrha doznake upisati pripadajuće šifre: T2101, T2102, T2103, T2104.

Kandidati koji ne uspiju izvršiti upis u navedenim terminima, upis mogu izvršiti u mjesecu septembru (01.09.2021.-15.09.2021).

Studentska služba

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 918

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2022 UNMO.ba