Skip to the content

Pokretanje studijskog programa u skladu je sa Strategijom razvoja turizma Hercegovačko-neretvanskog kantona 2011-2021. godine, čiji je jedan od strateških ciljeva „Profesonalizacija i standardizacija turističkog sektora“. U okviru tog strateškog cilja i definisanih očekivanih rezultata predviđeno je da obrazovne institucije u HNK pružaju kvalitetne programe obučavanja u oblasti turizma u skladu sa potrebama tržišta. Prilikom razvoja novog studijskog programa posebna pažnja je posvećena i adekvatnoj primjeni principa Bolonjskog procesa što je u skladu i sa razvojnim pravcima definisanim u okviru Strategije Univerziteta.
Ciljevi studijskog programa

Turizam je postao ili postaje značajna privredna grana u mnogim zemljama svijeta. Recentni statistički podaci za Bosnu i Hercegovinu pokazuju porast broja dolazaka i broja noćenja turista iz godine u godinu. Povećava se i broj različitih agencija i uslužnih objekata koji se bave turističkom djelatnošću. U isto vrijeme na području HNK pa i BiH se ne nudi adekvatno obrazovanje kadrova iz oblasti turizma. U skladu sa misijom i strategijom Univerziteta kao jednog od predvodnika u obrazovanju mladih kadrova potrebnih za razvoj privrede i društva na gravitacionom području, kao i za unaprjeđenje kulturnog i društvenog razvoja regije i zemlje želimo ponuditi program, koji bi zadovoljio potrebe za obrazovanjem odgovarajućeg stručnog kadra u turizmu. Novi program prvog ciklusa studija oblikovan je sa ciljem da se ponude oni nastavni sadržaji koji će omogućiti potencijalnim studentima (onima koji se već bave turističkom djelatnošću kao i onima koji to žele u budućnosti) stjecanje odgovarajućih znanja, vještina i kompetencija iz oblasti turizma. Prilikom kreiranja programa vodilo se računa o tome da se u programu ponude predmeti sa uravnoteženim odnosom teorijskih i praktičnih znanja, a koji su usklađeni sa savremenim dostignućima iz oblasti turizma i menadžmenta u turizmu.
Programi prvog ciklusa koji nude ishode učenja studijskog programa slične onima na Studiju turizma su sljedeći programi:
• Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, preddiplomski sveučilišni studij, smjer Turizam
• Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, smjer Menadžment u turizmu
• Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Turizam
Univerzitetski studijski program iz oblasti turizma realizira se kao studij prvog ciklusa u trajanju od tri godine (šest semestara) sa ukupnim opterećenjem od 180 ECTS bodova.
Do pokretanja pomenutog studijskog programa došlo je uslijed zajedničkog djelovanja četiri organizacione jedinice Univerziteta "Dzemal Bijedić" u Mostaru, i to Ekonomskog fakulteta, Fakulteta humanističkih nauka, Nastavničkog i Agromediteranskog fakulteta.
Težište izučavanja je prvenstveno na predmetima iz ekonomske oblasti (menadžment, marketing, modeli poslovnog odlučivanja, menadžment ljudskih resursa, projektni menadžment, event menadžment, finansijski menadžment, hotelski menadžment), pored kojih studenti takodjer imaju priliku usvajati znanja i iz oblasti kulturne historije/povijesti, turističke geografije, posredništva u turizmu, specifičnih oblika turizma, oblasti agroturizma i agroturističkih potencijala, zdravstvenog i rekreativnog turizma itd.
Također, treba naglasiti da je studentima kroz Studij turizma pružena prilika izučavanja dva strana jezika (engleski i njemački jezik) kroz cijeli proces trogodišnjeg studiranja, i to u formi obaveznih predmeta.

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 913

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2024 UNMO.ba