Skip to the content

Rang lista za upis na prvu godinu studija u akademskoj 2021/2022. godini - Prvi upisni rok

RANG LISTA ZA UPIS NA PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI – PRVI UPISNI ROK

Redni broj

Prezime, ime oca, ime

Sveukupno bodovi

Status/komentar

1.       

Radan (Ranko) Tamara

48.6

Redovan-samofinansirajući

2.       

Dino (Esed) Beširević

48.6

Redovan-samofinansirajući

3.       

Macić (Sead) Emir

47.9

Redovan-samofinansirajući

4.       

Iman (Muharem) Dilberović

45.1

Redovan-samofinansirajući

5.       

Ćorić (Šerif) Anela

43.7

Redovan-samofinansirajući

6.       

Baležić (Rijad) Nejla

43.6

Redovan-samofinansirajući

7.       

Crnomerović (Ibro) Hidajeta

40.7

Redovan-samofinansirajući

8.       

Maksumić (Arif) Maida

38.1

Redovan-samofinansirajući

9.       

Karić (Edin) Denis

37.2

Redovan-samofinansirajući

10.   

Habibija (Đenad) Nedim

31.6

Redovan-samofinansirajući

11.   

Tanović (Elfid) Ela

26.6

Redovan-samofinansirajući

Kandidati zaključno sa rednim brojem jedanaest (11) su primljeni u statusu redovnog-samofinansirajućeg studenta.

Redni broj

Prezime, ime oca, ime

Sveukupno bodovi

Status/komentar

1.       

Hejub (Semir) Renan

30.8

Vanredan

2.       

Roso (Luka) Niko

29.2

Vanredan

3.       

Duje (Marin) Tomaš  

24.9

Vanredan

4.       

Luka (Ivica) Mravčić  

24.4

Vanredan

Kandidati zaključno sa rednim brojem četiri (4) su primljeni u statusu vanrednog studenta.

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 918

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2022 UNMO.ba