Skip to the content

Vijesti

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 i 154. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1502/22 od 27.5.2022. godine i broj: 101-1503/22 od 27.5.2022. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03- ...

Hotelski menadžment - Posjeta Hotelu Mepas

Studenti druge godine Studija turizma u sklopu vježbi na predmetu “Hotelski menadžment” pod vodstvom Ivane Ćavar posjetili su Hotel Mepas. Tokom posjete obišli su dijelove hotela, gdje su imali priliku upoznati se sa strukturom, dizajnom i radom hotela.Ovaj vid posjete studentima je upotpunio teorijska znanja s praktičnim upoznavši ih sa stvarnim aktivnostima, poslovima i načinom rukovođenja u Hotel Mepasu.

Raspored nastave za ljetni semestar u akadmeskoj 2021/2022. godini

Raspored nastave za ljetni semestar u akadmeskoj 2021/2022. godini možete preuzeti u prilogu obavijesti. ...

Studentice Studija turizma na studentskoj praksi

Studentice treće godine, Ena Krtalić Safije Jašari, Amina Behram i Lani Vila obavaljaju stručnu praksu , u sklopu predmeta Stručna praksa I, u Udruženju za poduzetništvo i posao "Link". Studentice će u okviru ovog predmeta imati priliku usvojiti dodatna znanja i vještine iz oblasti projektnog menadžmenta.

Svečana promocija i dodjela diploma Studija Turizma

Svečana promocija i dodjela diploma Studija Turizma Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, održat će se u subotu 19.02.2022. godine sa početkom u 11:00 h u Sali 2. Mole se diplomanti da dođu u 10:30 h. Dodjela diploma će se održati uz strogo pridržavanje mjera propisanih povodom pandemije virusa COVID-19. Nošenje maski je obavezno. Za izdavanja diplome potrebno je uplatiti: ...

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 918

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2022 UNMO.ba