Skip to the content

APSOVENTSKI ROKOVI - NOVEMBAR

Listu ispitnih termina za studente apsolvente u mjesecu novembru možete preuzeti u nastavku:

 

APSOLVENTSKI ROKOVI_NOVEMBAR

 

Studenti su ispite dužni prijaviti putem ispitne prijave na Studentsku službu. U slučaju da se ispit prijavljuje na dan ispita, studenti su dužni unaprijed obavjestiti predmetnog nastavnika da će izići na ispit.

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 918

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2023 UNMO.ba