Skip to the content

Upis za kandidate primljene u prvom upisnom roku

OBAVJEŠTENJE

Upis u I godinu studija akademska 2022./2023. godina

Upis za kandidate primljene u prvom upisnom roku će se obavljati: od  15.07.2022. do 22.07.2022. i od 29.08. do 30.09.2022.

 

Dokumentacija potrebna za upis:

  • index, upisni list (kupuje se u zgradi Rektorata – prizemlje), (cijena indexa sa upisnim materijalom je 30,00 KM)
  • dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm,
  • ljekarsko uvjerenje,
  • dokaz o izvršenoj uplati prve rate školarine i naknade za korištenje                  biblioteke, članstva u Uniji studenata,  održavanja zgrade i inventara i studentski informacioni sistem.

Uputstvo za uplate:

  1. Uplatu prve rate školarine (iznos: 500,00 KM) izvršiti na žiroračun Ekonomskog fakulteta   broj: 1610200000290904. Na općoj uplatnici, na mjestu svrha doznake, upisati: 1204 -  prva rata školarine  za Studij     turizma, primalac: Ekonomski fakultet          Univerziteta        „Džemal Bijedić“ u       Mostaru.
  2. Naknadu za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata, održavanje zgrade i inventara i informacioni sistem (iznos: 70,00 KM), uplatiti na žiroračun Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj: 1610200000290031. Na mjestu svrha doznake upisati pripadajuće šifre: T2101, T2102, T2103, T2104.

 

15.07.2022.                                                                         

Studentska služba

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 918

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2022 UNMO.ba