Skip to the content

UPLATA  NAKNADE  ZA  IZDAVANJE  DIPLOME  -  INFORMACIJE

Studenti  I ciklusa koji su studij okončali u 2023.godini, na ime troškova izrade diplome o završenom studiju,   trebaju  uplatiti sljedeće:

-  100,00  KM,  svrha doznake: T4114 – izdavanje diplome I ciklusa studija. 

Uplate izvršiti na žiroračun broj: 1610200000290904, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru,  Studij turizma.

Primjerak uplatnice treba predati u Studentsku službu do 04.02.2024. godine ili skenirati i proslijediti na e-mail zuhra.muratovic@unmo.ba, a original predati na dan promocije.

Napomena: U skladu s  Odlukom o visini troškova školarine i drugih usluga za studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, preuzimanje diplome o završenom studiju nakon isteka roka od  60 dana od dana izdavanja diplome, naplaćivat će se u visini  naknade  utvrđene za  izdavanje duplikata diplome.

 Informacija o datumu održavanja promocije bit će naknadno objavljena.

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 918

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2024 UNMO.ba