Skip to the content

Svečana promocija i dodjela diploma Studija Turizma

Svečana promocija i dodjela diploma Studija Turizma Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, održat će se u subotu 19.02.2022. godine sa početkom u 11:00 h u Sali 2. Mole se diplomanti da dođu u 10:30 h. Dodjela diploma će se održati uz strogo pridržavanje mjera propisanih povodom pandemije virusa COVID-19. Nošenje maski je obavezno.

Za izdavanja diplome potrebno je uplatiti:

 

- 100,00 KM, svrha doznake: T4114 – izdavanje diplome I ciklusa studija, Studij turizma,

 

Uplate izvršiti na žiroračun broj: 1610200000290904, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru, Ekonomski fakultet.

 

Potvrdu o uplaćenom iznosu treba skenirati i poslati na e-mail zuhra.muratovic@unmo.ba. do 01.02.2022. god.

 

Originalni primjerak uplatnice dostaviti na dan promocije.

 

Ostale informacije vezane za dan održavanja promocije i protokol bit će objavljeni naknadno.

 

Napomena:Rok za preuzimanje diplome o završenom studiju je 60 dana od dana izdavanja. Ukoliko se diploma ne preuzme u tom roku, plaća se naknada utvrđena za izdavanje duplikata diploma (150,00 KM).

 

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 913

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2024 UNMO.ba