Skip to the content

Studentice Studija turizma na studentskoj praksi

Studentice treće godine, Ena Krtalić Safije Jašari, Amina Behram i Lani Vila obavaljaju stručnu praksu , u sklopu predmeta Stručna praksa I, u Udruženju za poduzetništvo i posao "Link". Studentice će u okviru ovog predmeta imati priliku usvojiti dodatna znanja i vještine iz oblasti projektnog menadžmenta.

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 918

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2022 UNMO.ba