Skip to the content

Prezentacija ideje studenata druge godine za unaprjeđenje turističke ponude Mostara

 Studenti druge godine Studija turizma u okviru radionica prezentovali su ideje za unaprjeđenje turističke ponude Mostara. Studenti s visokim stepenom samostalnosti, znanja i kreativnosti svoje ideje usmjeravaju u sačinjavanje marketing projekata i kampanja za potrebe turističkih organizacija, partnera Studija. U svom radu koriste najsavremenije metode i tehnike istraživanja tržišta uz kombinaciju alata i instrumenata tradicionalnog i digitalnog marketinga, a sve ovo u okviru nastavnog predmeta Marketing u turizmu. Svoje marketinške kampanje predstavit će javnosti koncem semestra, dok su 17. decembra javnost upoznali sa vlastitim (preduzetničkim) poslovnim modelima kreiranim po metodologiji CANVAS. Na ovaj način istaknuli su sposobnost i spremnost u pravcu kreiranja novih biznisa na tržištu, kao i prioritetne vještine optimalnog upravljanja marketingom u okviru istih.

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 913

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2024 UNMO.ba