Skip to the content

Informacije za upis u I godinu Studija turizma u 2019./2020. godini – Drugi upisni rok

Upis će se obavljati 23. i 24.09.2019. godine.

Dokumentacija potrebna za upis:

  1. Index i upisni list – kupuje se u zgradi Rektorata,

Napomena:  popuniti upisni i prijavni  list i na prvoj stranici index-a samo lične podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja i  državljanstvo,

  1. dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm,
  2. ljekarsko uvjerenje (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može i u mjestu prebivališta),
  3. dokaz o izvršenoj uplati školarine i naknade za korištenje biblioteke, članstva u Uniji studenata i održavanja zgrade i inventara.

Napomene za uplatu:

  1. Uplatu prve rate školarine (iznos: 500,00 KM) izvršiti na žiroračun broj: Na općoj uplatnici, na mjestu svrha doznake, obavezno upisati pripadajuću šifru za upatu T1204 – prva rata školarine  za Studij turizma, primalac: Ekonomski fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  1. Naknadu za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata i održavanja zgrade i inventara (iznos 40,00 KM), uplatiti na žiroračun broj: 1610200000290031. Na mjestu svrha doznake upisati pripadajuće šifre: T2101, T2102, T2103, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Navedenu dokumentaciju predati lično u studentsku službu Ekonomskog fakulteta.

20.09.2019.

Studentska služba

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 928 

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2020 UNMO.ba