Skip to the content

Susret sa timom stručnjaka sa Univerziteta Claudé Bernard Lyon 1

U protekloj sedmici Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru je ugostio tim stručnjaka sa Univerziteta Claudé Bernard Lyon 1, Francuska.

Poseban interes je, između ostalog, pokazan za saradnju sa Studijem turizma, zbog čega su upriličeni i razgovori delegacije sa Voditeljicom studija.

Prilikom susreta, poseban naglasak je stavljen na mogućnosti razmjene studenata, ali i stjecanja praktičnih znanja i obavljanja plaćenih stručnih praksi u republici Francuskoj. U narednom periodu će uslijediti aktivnosti na realizaciji dogovorenog.

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 928 

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2020 UNMO.ba