Skip to the content

Upis u I godinu kandidata primljenih na prvom upisnom roku

UPIS U I GODINU KANDIDATA PRIMLJENIH NA PRVOM UPISNOM ROKU NA
MULTIDISCIPLINARNI STUDIJ - STUDIJ TURIZMA


Upis u I godinu za kandidate primljene u prvom upisnom roku će se obavljati od 16.07.2019.
do 19.07.2019. god. U Studentsku službu (zgrada Ekonomskog fakulteta) treba dostaviti
sljedeću dokumentaciju:

 1. Index i upisni list – kupuje se u zgradi Rektorata, Napomena: popuniti upisni list i na prvoj
  stranici index-a samo lične podatke: ime, ime oca, prezime, datum i mjesto rođenja i
  državljanstvo,
 2. dvije kolor fotografije formata 4 x 6 cm,
 3. ljekarsko uvjerenje (izdaje ga odgovarajuća zdravstvena ustanova, može i u mjestu
  prebivališta),
 4. dokaz o izvršenoj uplati školarine i naknade za korištenje biblioteke, članstva u Uniji
  studenata i održavanja zgrade i inventara.


Napomene za uplatu:


STUDIJ TURIZMA

 1. Uplatu prve rate školarine (iznos: 500,00 KM) izvršiti na žiroračun broj:
  1610200000290904. Na općoj uplatnici, na mjestu svrha doznake, obavezno upisati
  pripadajuću šifru za upatu T1204 – prva rata školarine za Studij turizma, primalac:
  Ekonomski fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
 2. Naknadu za korištenje biblioteke, članstvo u Uniji studenata i održavanja zgrade i inventara (iznos 40,00 KM), uplatiti na žiroračun broj: 1610200000290031. Na mjestu svrha doznake upisati pripadajuće šifre: T2101, T2102, T2103, primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 928 

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2019 UNMO.ba