Skip to the content

Takmičenje u biznis planiranju

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru jučer je održano takmičenje studenata u biznis planiranju.

Svoje biznis ideje ove godine uspješno je predstavilo čak dvanaest timova pod mentorstvom doc.dr. Irme Dedić, a u okviru predmeta "Osnovi poslovnog menadžmenta".

Već u narednom semestru studenti Studija turizma će imati priliku da razvijaju svoje biznis ideje, te da kroz predmet "Menadžment u turizmu" steknu iskustvo koje će im pomoći da budu kreatori bolje turističke ponude u budućnosti.

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 928 

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2019 UNMO.ba