Skip to the content

Studij turizma predstavljen srednjoškolcima

Danas smo Studij turizma predstavili u dvije srednje škole, Ekonomska škola Mostar i Gimnazija Mostar.

☑Maturantima ove dvije škole objasnili smo važnost turističkog sektora u BiH i ulogu Studija turizma u procesu razvijanja ovog perspektivnog sektora.

➡Hvala rukovodstvu škola, profesorima i učenicima na srdačnom dočeku!

Studij turizma

Adresa: Sjeverni logor bb, Mostar 88104, BiH 

Email: st@unmo.ba 

Tel: 036 514 928 

Tel: 036 514 912

Jedinstveni plan i program

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizuje multidisciplinarni akademski Studij turizma u organizaciji Ekonomskog fakulteta, Fakuleta humanističkih nauka, Agromediteraskog i Nastavničkog fakulteta.

Copyright © 2020 UNMO.ba